Jana Cautereels Fotografie, gevestigd aan Dirkputstraat 147 te Boom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: janacautereelsfotografie@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk: 
Jana Cautereels Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijks verwerk:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via janacautereelsfotografie@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Jana Cautereels Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens mogelijks voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jana Cautereels Fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Jana Cautereels Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de boekhoudwetgeving dit verplicht. Foto’s genomen tijdens fotoshoots worden voor onbepaalde termijn bewaard, gezien ze onderdeel uitmaken van de portfolio.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jana Cautereels Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Jana Cautereels Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janacautereelsfotografie@gmail.com

Privacyverklaring