Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot bij Jana Cautereels Fotografie gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden, tenzij u met de fotografe andere schriftelijke afspraken maakt.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de fotografe: Jana Cautereels Fotografie, met adres te Dirkputstraat 147, 2850 Boom, ondernemingsnummer 0770.885.229.
2. Jana Cautereels Fotografie zal in geen geval contactgegevens (e-mail, tel., exact adres) van de opdrachtgever doorgeven aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.
3. De foto's worden enkel geleverd in JPG-formaat en mogen door de opdrachtgever of derden niet opnieuw worden bewerkt.
4. Beeldmateriaal gemaakt door Jana Cautereels Fotografie kan ter allen tijden gepubliceerd worden op de website, sociale media of andere marketingdoeleinden. Als u dit niet wenst, gelieve de fotografe hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen. Foto’s die gepubliceerd zijn, kunnen mogelijks niet meer worden verwijderd.
5. Foto’s gemaakt door Jana Cautereels Fotografie worden beschouwd als artistiek werk en zijn daardoor onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotografe en mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotografe. Bij betaling van de fotosessie en de foto’s koopt de opdrachtgever het gebruiksrecht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Als de opdrachtgever of derden de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden moet een gepaste vergoeding worden voorzien. Voor business shoots gelden specifieke voorwaarden die door de fotografe worden vermeld.
6. Foto’s mogen door de opdrachtgever of derden worden gepubliceerd op sociale media, steeds met vermelding en tag van @janacautereelsfotografie.
7. Bij de boeking van een fotosessie wordt een voorschot opgevraagd. Het restbedrag wordt betaald op het einde van de fotosessie of binnen de 21 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Voor een minishoot wordt het volledige bedrag bij de boeking overgemaakt. Voorschotten worden in geen geval terugbetaald. Bij annulatie van de fotosessie kan het voorschot gebruikt worden voor een herboeking.
8. Een voorschotfactuur moet minstens twee dagen voor de dag van de opdracht betaald zijn, waardoor de betalingstermijn bij last minute aanvragen korter kan zijn dan 21 dagen. Bij georganiseerde minisessies gebeurt de volledige betaling vooraf, welke in geen geval wordt terugbetaald.
9. Elke schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever verbindt hem/haar. Van zodra de opdrachtgever de fotografie bevestigd, wordt er een voorschotfactuur opgemaakt en gaat de opdrachtgever de samenwerking aan. De fotograaf engageert zich voor de geplande shoot van zodra de voorschotfactuur door de opdrachtgever betaald is.
10. In geval van laattijdige (<24u) annulatie door de opdrachtgever wordt boven op het voorschot 50% van de afgesproken prijs aangerekend omdat de vrijgehouden plek niet meer kan worden ingevuld. Dit is niet het geval wanneer de fotosessie in overleg wordt geannuleerd wegens slechte weersomstandigheden.
11. Bij voorspelde regen wordt de fotosessie op voorhand indien mogelijk door de fotografe verplaatst. Er wordt in overleg een nieuw moment afgesproken.
12. Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie of zeer last minute (minder dan 2 uur voor het afgesproken tijdstip) de sessie annuleert, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
Jana Cautereels Fotografie
13. Beelden worden pas afgeleverd nadat de fotosessie volledig betaald is.
14. Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de opdrachtgever krijgt op
het moment van de boeking blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
15. Het afgeleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere
variabelen en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden, maar de fotografe
verbindt zich ertoe een redelijk aantal foto’s af te leveren.
16. Alle foto's worden bewerkt in de stijl van de fotograaf. Indien deze voor u niet duidelijk
is, gelieve hier dan vooraf over te communiceren. Er wordt in geen geval een
terugbetaling voorzien als de opdrachtgever niet tevreden is over de stijl van de foto’s.
17. Alle aanbiedingen en offertes van Jana Cautereels Fotografie zijn vrijblijvend tot op het
ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. Op maat gemaakte offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen nadat deze verstuurd zijn, tenzij anders vermeld. Elke schriftelijke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever verbindt hem/haar.
18. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar na uitgiftedatum, tenzij anders vermeld. Hierna kan de bon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotografe gebruikt worden, maar zullen eventuele prijsstijgingen van toepassing zijn. Overwaarde van een geschenkbon wordt niet terugbetaald. Er kan met de fotografe besproken worden om dit eventueel te gebruiken voor een andere aankoop.
19. De fotografe kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie of voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.
20. Foto’s worden geleverd via een online galerij (PICTIME) waarbij de opdrachtgever de mogelijkheid krijgt producten te bestellen via de online shop. Bij bestelling van producten via de online shop ontstaat een overeenkomst tussen de opdrachtgever en PICTIME of andere leveranciers waarbij de fotografe geen partij is en dus ook niet verantwoordelijk voor is.
21. Bij verzending van bestellingen per post is de fotografe niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens of na de levering.
22. De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen of op niet-gekalibreerde beeldschermen.
23. Als de fotografe door ziekte of een andere grondige reden niet aanwezig kan zijn op de afgesproken datum, zal zij alles in het werk stellen om een collega in te schakelen met een gelijkaardige stijl en tarief. Bij overmacht, ziekte of technische problemen verklaart de opdrachtgever zich akkoord en kunnen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Er wordt geen schadevergoeding uitbetaald.
24. De fotografe kan te allen tijde de dienst beëindigen wanneer zij haar niet veilig voelt.
25. De locatie van de fotosessie wordt in overleg met de opdrachtgever gekozen. De
fotografe zorgt zelf voor eigen vervoer. Er wordt een kilometervergoeding aangerekend per gereden kilometer van en naar de woonplaats van de fotografe (vanaf 08/2022: Boom) tot de locatie van de fotosessie.
26. Indien de fotografe voor een huwelijksreportage wordt ingehuurd, wordt er een parkeerplek voorzien. Indien de fotografe verplicht is betalend te parkeren, wordt deze kost doorgerekend aan de opdrachtgever.

Laatst gewijzigd op 5 januari 2024.
© Jana Cautereels Fotografie 2024

Algemene voorwaarden